Alle nieuwsberichten

Parkeerbeleid bij de atletiekbaan

29-11-2017 18:12 - Voor enkelen van jullie is onderstaand bericht een herhaling van vorig jaar, voor anderen nieuw.

Maar vandaag bleek maar weer dat het geen kwaad kan hier nogmaals aandacht aan te besteden. Vandaar deze mail.
Nu het donker is tijdens / na de trainingen ontstaan er soms gevaarlijke situaties op het pad richting de baan. Dit komt omdat sommige ouders met hun auto tot het hek rijden, daar gaan draaien en weer terug rijden. Soms meerdere auto’s tegelijk. Of omdat ouders met draaiende motor bij het hek blijven staan.
Dit kan echt niet en levert zeer gevaarlijke situaties op. Er rennen kinderen tussendoor, het is donker. Dit vinden we zeer onwenselijk.
Bovendien moet op last van de brandweer het terrein bereikbaar blijven voor het geval er calamiteiten zijn en daarvoor is het nodig dat het pad naar het hek toe vrij blijft.
Dus voor de duidelijkheid, voor de veiligheid van uw eigen kinderen en alle andere gebruikers van de atletiekbaan:

U mag niet op het pad richting de baan parkeren!

U mag ook niet het pad op rijden met de auto om uw kind bij het hek af te zetten of op te halen!


Wij vragen u vriendelijk doch dringend om de auto te parkeren op de weg bij het park.

Vervolgens uw kind lopend bij het clubhuis te brengen en ook daar weer op te halen.

Vriendelijke groet,
Karin Harmelink
Pupillencoördinator Groningen Atletiek

© Copyright 2018 - Groningen Atletiek