Alle nieuwsberichten

Gezocht: Voorzitter

11-02-2018 14:07 - Groningen Atletiek is bezig met een professionaliseringslag, het afgelopen jaar zijn al vele stappen gezet.

Groningen Atletiek is bezig met een professionaliseringslag, het afgelopen jaar zijn al vele stappen gezet.

We hebben een trainerscoördinator aangetrokken, er zijn vertrouwenspersonen aangesteld, de trainers zijn op cursus geweest, er is een reanimatiecursus geweest, het ledenaantal neemt nog steeds toe, de commissies zijn gevuld met enthousiaste commissieleden…

Om de volgende stap te zetten , zijn we op zoek naar een:
VOORZITTER
 
Doel van de functie
Als voorzitter leidt je samen met de andere bestuursleden Groningen Atletiek in goede banen.
Daarnaast bepaal je mede het beleid en ziet op de uitvoering daarvan toe. Tenslotte leg je verantwoording af aan de Algemene Leden Vergadering.
 
Taken en verantwoordelijkheden
 • Je leidt de bestuurs- en ledenvergaderingen
 • Je coördineert de verschillende bestuurstaken. Daarnaast houdt je toezicht en stel je je op de hoogte van de gang van zaken
 • Je vertegenwoordigt de vereniging naar buiten toe
 • Je onderhoudt de contacten met de Atletiekunie, gemeente, gerelateerde stichtingen en andere verenigingen
 • Je bent verantwoordelijk voor een heldere taakverdeling binnen het bestuur van Groningen Atletiek en hebt contact met de voorzitters van de commissies.
 • Je bent samen met de andere bestuursleden verantwoordelijk voor een duidelijk taken- en verantwoordelijkheden pakket voor commissies en vrijwilligers
 • Je draagt zorg voor ondersteuning en advisering van bestuursleden en commissies bij de uitoefening van hun taken
 • Je coördineert samen met de secretaris het opstellen van beleids- en jaarplannen
 • Je bent mede verantwoordelijk voor het juist toepassen van statuten en huishoudelijk reglement.
Waarom zou je dit gaan doen?
 • Je leert de club van binnen en buiten kennen
 • Je hebt invloed op het beleid
 • Je werkt mee aan de grootste atletiekclub van Noord Nederland
 • Je werkt samen met enthousiaste clubmensen
 • Het is een gezellige club met ambitie en groei.
Ben je geïnteresseerd in of wil je meer informatie over deze functie, stuur een mailtje naarbestuur@groningenatletiek.nl
© Copyright 2018 - Groningen Atletiek