Bestuur

Bestuur

Het bestuur van Groningen Atletiek is tijdens de Leden Vergadering (LV) op 21 november 2019  als volgt samengesteld:

 

Bauke Seldentuis, duo-voorzitter (interim)

Tom van Otterloo, duo-voorzitter (interim)
Wim Saaltink, portefeuillehouder bestuur voor clubhuiscommissie, medische commissie, commissie sociale veiligheid

Harmen Gelling, penningmeester (penningmeester@groningenatletiek.nl)

Yda van der Schilt, tweede penningmeester

Lucas Leliveld, secretaris (secretaris@groningenatletiek.nl)

 

Vanuit de commissies 
Tom van Otterloo, a.i. bestuurslid namens de TCB

Arnold Spanninga, bestuurslid namens de TCW

Aron Hemel, bestuurslid namens de ECB

Bauke Seldentuis, bestuurslid namens de ECW

 

De TCB is de Technische Commissie Baan. De TCB is verantwoordelijk voor de trainingen, opleidingen en deelname aan wedstrijden voor de baanatletiek. De TCB draagt zorg voor adequate trainingsmaterialen, etc.

 

De TCW is de Technische Commissie Weg. De TCW is verantwoordelijk voor de trainingen, opleidingen en deelname aan wedstrijden voor de wegatletiek.

 

De ECB is de Evenementen Commissie Baan. De ECB organiseert een jaarlijks vast te stellen aantal baanwedstrijden.

 

De ECW is de Evenementen Commissie Weg. De ECW coördineert de organisatie van wedstrijd-, recreatie- en trainingslopen van Groningen Atletiek, al dan niet in samenwerking met Golazo.
 

Tijdens de Leden Vergadering van 15 maart 2018 is de Meerjaren Visie 2018-2022 vastgesteld. Het bestuur zal middels jaarplannen uitvoering geven aan de meerjaren visie.

 

Het motto van de bestuurlijke structuur van Groningen Atletiek is: “besturen op enige afstand”.
 

Daarvoor is een besturingsmodel noodzakelijk waarbij via het linking pin principe de belangrijkste commissies in het algemeen bestuur vertegenwoordigd zijn en waarbij strikte financiële en communicatieafspraken gelden.

 

Het DB (Dagelijks Bestuur: interim duo-voorzitters/penningmeester, tweede penningmeester en secretaris) behandelt de lopende zaken van de vereniging en bereidt vergaderingen van het AB (Algemeen Bestuur: DB plus de vertegenwoordigers van de commissies) voor.

Het AB is het forum voor de vertegenwoordigers van de vier commissies. Specifieke aspecten vanuit de commissies worden besproken en besloten.

 

Contact Bestuur
Terug naar boven