Commissies

Bij Groningen Atletiek hebben we inmiddels een heel aantal commissies die geleid worden door vrijwilligers van de club. Om het allemaal een beetje overzichtelijk te maken vind je hieronder een kort overzicht van alle commissies en wat ongeveer hun taken zijn.

Evenementen Commissie Baan (ECB)

Bestaat uit
Aron Hemel (voorzitter), Yda vd Schilt (wedstrijdzaken), Daan vd Schilt (beheer), Jacco van Leeuwen (vrijwilligers en interne communicatie)
 
Taken
 • Organiseren baanwedstrijden Groningen Atletiek
 • Communicatie intern en extern rondom baan evenementen
 • Verhuur ET, EDM en atletiekmateriaal, schoolatletiek

Contact ECB

Evenementen Commissie Weg (ECW)

Bestaat uit
John Brinker, Bauke Seldentuis, Toon de Vries, Leonie Brummer & Esther de Vries

Taken
De ECW is verantwoordelijk voor het helpen zoeken en aanstellen van coördinatoren voor de verschillende evenementen, zowel voor evenementen van Groningen Atletiek als in evenementen welke in samenwerking met Golazo Noord Nederland en/of anderen worden georganiseerd.

Contact ECW

Technische Commissie Baan (TCB)

Bestaat uit
Jan Pieterman, Luc Veenstra, Karin Harmelink, Ferdinand Rikkers, Ronald Derksema & Andrej Sarnatkiy

 
Taken
 • Overall technisch trainingsplan, jaarplannen trainingen, aanstellen trainers, scholing trainers
 • Signalering mbt krachtruimte, aanschaf trainingsmateriaal
 • Ploegbegeleiding rond wedstrijden, stimulering wedstrijddeelname, zorg voor coaching nationale wedstrijden en NK's.
 

Technische Commissie Weg (TCW)

Bestaat uit
Arnold Spanninga, Theo Grommel, Emile Nales, Fokko Hindriks en Margo Roelofs


Taken

Zorgt voor goed functioneren van alle trainingsgroepen op de weg, incl. afd. Roden. Zoals bv. jaarplan, kwaliteit trainingen, opbouw indeling loopgroepen, scholing (assistent)trainers, indelen aspirant atleten in loopgroepen, materiaal, inspelen op behoeften van atleten.


Contact TCW

Pupillen Commissie

Bestaat uit
Abel Keun, Petra Postma, Charlotte Mulder, Karin Hummel, Mirjam Urban, Lara Sportel, Edwin Nieborg, Erik Aukema, Nicole Bouma, Reygan Leito, Simone Bouwman, Annemarie van Donselaar & Ilse Broeders.

Taken
 • Het coördineren en uitvoeren van alle activiteiten voor de pupillen (trainingen, wedstrijden en activiteiten voor club- en groepsbinding). 
 • Trainingstechnische zaken (in samenwerking met de pupillen trainers en de TCB).
 • Communicatie met (potentiële) pupillen en ouders via mail en website.
 • Organiseren van de Sporthopper en De Grote Clubactie.
Met ouders maken we de afspraak dat ze de taak voor 1 jaar uitvoeren. We splitsen de taken zoveel mogelijk op in behapbare eenheden, zodat het niet teveel tijd in beslag neemt. We evalueren elk jaar in september en bespreken dan of we aanpassingen willen doen en wie doorgaat of niet. We kunnen altijd meer handen gebruiken. Dus meldt je gerust aan.

Contact Pupillen Commissie

PR Commissie

Bestaat uit
Henderyke Wonink, Niels Venema, Robin Wassens & Bram Buigel

Taken
 • Websitebeheer
 • Communicatie naar buiten via de website, Facebook, Instagram en Twitter
 • Opstellen van de maandelijkse nieuwsbrief
Heeft u een nieuwsstukje, wedstrijdverslag, en/of foto's voor de website of de nieuwsbrief, laat het ons weten!
De nieuwsbrief wordt elke eerste dag van de maand verstuurd. 

Contact PR Commissie

Jury Commissie

Bestaat uit
Juul Baller, Tom van Otterloo & Bauke Seldentuis

Taken
 • Zorgen voor voldoende wedstrijdofficials bij baan- en wegwedstrijden
 • Organiseren van jury- en bijscholingscursussen
 • Het verstrekken van informatie zoals wijzigingen in de reglementen
 • Andere verenigingen ondersteunen bij het zoeken van juryleden

Contact Jury Commissie

Clubhuis Commissie

Materialen Commissie

Medische Commissie

Bestaat uit
Jan Pols, Janny Dekker, Johan Freese, Onno Heerlien & Max Rosendahl

Taken
 • Adviseren over medische aangelegenheden binnen de vereniging
 • Organiseren van reanimatietrainingen voor trainers (Basic Life Support en AED)
 • Organiseren van scholings- en voorlichtingsactiviteiten voor trainers en leden

Neem contact met ons op als je een bijdrage wilt leveren aan gezonde sportbeoefening bij Groningen Atletiek, daar ideeën over hebt of er iets over wilt weten! En neem zeker contact op als je uit de baanatletiek komt en de MC wilt versterken!

Contact Medische Commissie

Kleding Commissie

Bestaat uit
Ellen de Wever

Taken
 • Bestellen clubkleding bij Craft
 • Organiseren bestelavonden (totdat er een webshop is)
 • Verwerken van bestellingen
 • Contact met intersport Daka betreffende bestelling/levering/ophalen kleding
 • (Zodra er een webshop is: voorraad beheer)
 • Trainerskleding 

Contact Kleding Commissie

Sponsor Commissie

Bestaat uit
Luc Veenstra, Marjolein Lanting en Ellen de Wever

Op zoek naar meer leden: mail naar info@groningenatletiek.nl
Terug naar boven