Commissies

Bij Groningen Atletiek hebben we inmiddels een heel aantal commissies die geleid worden door vrijwilligers van de club. Om het allemaal een beetje overzichtelijk te maken vind je hieronder een kort overzicht van alle commissies en wat ongeveer hun taken zijn.

Raad van Advies

Nico Wennekes

Karin Harmelink

Hendrike Schut 

Trainerscoördinator

Heidi Wiechers

Evenementen Commissie Baan (ECB)

Bestaat uit
Aron Hemel (voorzitter), Yda vd Schilt (wedstrijdzaken), Daan vd Schilt (beheer), vacature (vrijwilligers en interne communicatie), vacature (algemeen)
 
Taken
 • Organiseren baanwedstrijden Groningen Atletiek
 • Communicatie intern en extern rondom baan evenementen
 • Verhuur ET, EDM en atletiekmateriaal, schoolatletiek

Contact ECB

Evenementen Commissie Weg (ECW)

Bestaat uit
John Brinker (voorzitter), Bauke Seldentuis (secretaris), Toon de Vries, Piet Rabbeljee, vacature

Taken
De ECW is verantwoordelijk voor het helpen zoeken en aanstellen van coördinatoren voor de verschillende evenementen, zowel voor evenementen van Groningen Atletiek als in evenementen welke in samenwerking met Golazo Noord Nederland en/of anderen worden georganiseerd.

Contact ECW

Technische Commissie Baan (TCB)

Bestaat uit

Tom van Otterloo (voorzitter a.i.), Ronald Derksema, Harco Kievit, vacturevacture
 
Taken
 • Overall technisch trainingsplan, jaarplannen trainingen, aanstellen trainers, scholing trainers
 • Signalering mbt krachtruimte, aanschaf trainingsmateriaal
 • Ploegbegeleiding rond wedstrijden, stimulering wedstrijddeelname, zorg voor coaching nationale wedstrijden en NK's.
 

Technische Commissie Weg (TCW)

Bestaat uit

Fokko Hindriks (voorzitter), Arnold Spanninga, Theo Grommel, Emile Nales en Margo Roelofs


Taken

Zorgt voor goed functioneren van alle trainingsgroepen op de weg, incl. afd. Roden. Zoals bv. jaarplan, kwaliteit trainingen, opbouw indeling loopgroepen, scholing (assistent)trainers, indelen aspirant atleten in loopgroepen, materiaal, inspelen op behoeften van atleten.


Contact TCW

Pupillen Commissie

Bestaat uit
Charlotte Mulder, Petra van Paasen, Rianne Schoenmaker 

Taken
 • Het coördineren en uitvoeren van alle activiteiten voor de pupillen (trainingen, wedstrijden en activiteiten voor club- en groepsbinding). 
 • Trainingstechnische zaken (in samenwerking met de pupillen trainers en de TCB).
 • Communicatie met (potentiële) pupillen en ouders via mail en website.
 • Organiseren van de Sporthopper en De Grote Clubactie.
Met ouders maken we de afspraak dat ze de taak voor 1 jaar uitvoeren. We splitsen de taken zoveel mogelijk op in behapbare eenheden, zodat het niet teveel tijd in beslag neemt. We evalueren elk jaar in september en bespreken dan of we aanpassingen willen doen en wie doorgaat of niet. We kunnen altijd meer handen gebruiken. Dus meldt je gerust aan.

Contact Pupillen Commissie

PR Commissie

Bestaat uit
Henderyke Wonink, Niels Venema, Robin Wassens, Bram Buigel, vacatures

Taken
 • Websitebeheer
 • Communicatie naar buiten via de website, Facebook, Instagram en Twitter
 • Opstellen van de maandelijkse nieuwsbrief
 • Bijhouden van clubrecords 
Heeft u een nieuwsstukje, wedstrijdverslag, en/of foto's voor de website of de nieuwsbrief, laat het ons weten!
De nieuwsbrief wordt elke eerste dag van de maand verstuurd. 

Contact PR Commissie

Jury Commissie

Bestaat uit
Juul Baller, Tom van Otterloo en Bauke Seldentuis

Taken
 • Zorgen voor voldoende wedstrijdofficials bij baan- en wegwedstrijden
 • Organiseren van jury- en bijscholingscursussen
 • Het verstrekken van informatie zoals wijzigingen in de reglementen
 • Andere verenigingen ondersteunen bij het zoeken van juryleden

Contact Jury Commissie

Clubhuis Commissie

Bestaat uit
Bert Muller (voorzitter), Ria Bousema, Teresia Kempen, Jan Kempen, Elma Grommel, Marjan Huisjes, Nico Fokkelman, Hilly Modderman, Annet Hoekstra en Bonnie Eimers 

Medische Commissie

Bestaat uit
Janny Dekker (voorzitter), Jan Pols, Onno Heerlien, Max Rosendahl, Geert Helder, Heidi Wiechers (trainingscoördinator), Wim Saaltink (bestuurslid)

Taken
 • Adviseren over medische aangelegenheden binnen de vereniging
 • Organiseren van reanimatietrainingen voor trainers (Basic Life Support en AED)
 • Organiseren van scholings- en voorlichtingsactiviteiten voor trainers en leden

Neem contact met ons op als je een bijdrage wilt leveren aan gezonde sportbeoefening bij Groningen Atletiek, daar ideeën over hebt of er iets over wilt weten! En neem zeker contact op als je uit de baanatletiek komt en de MC wilt versterken!

Contact Medische Commissie

Commissie Sociale Veiligheid

Bestaat uit
Wim Saaltink (bestuurslid, voorzitter, secretaris), Janny Dekker, Geert Helder, Marjon Hofman (trainer en ouder) 
 

Vertrouwenspersonen

Janny Dekker
Geert Helder
Janny is oud-huisarts en onderzoeker bij het UMCG en Geert is oud-jeugdarts en hij is vertrouwensarts geweest voor scholen. Beiden zijn lid van Groningen Atletiek (In Groningen resp. Roden). Wij willen er graag alles aan doen om zaken als treiteren, pesten, agressie en geweld, discriminatie en seksuele intimidatie te voorkomen of aan te pakken.

Een Vertrouwenspersoon of eigenlijk VertrouwensContactPersoon (VCP) is binnen een sportvereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die opmerkingen of vragen heeft over grensoverschrijdend gedrag of een onveilige sfeer of die over een voorval een gesprek wil. Wij zijn er voor atleten, ouders , toeschouwers, trainers, vrijwilligers en bestuur. Wij bespreken de situatie en geven adviezen, maar verlenen zelf geen hulp. Alle gesprekken met ons zijn vertrouwelijk; in overleg wordt besloten welke informatie gedeeld moet worden met het bestuur. Dat gebeurt zo nodig anoniem.

Je kunt ons bereiken door een e-mail te sturen naar vertrouwenspersoonGA@gmail.com
Mail die op dit adres binnenkomt, wordt alleen gelezen door een van ons. 

Kleding Commissie

Bestaat uit
Ellen de Wever

Taken
 • Bestellen clubkleding bij Craft
 • Beheren van voorraad van de webshop 
 • Verwerken van bestellingen
 • Contact met intersport Daka betreffende bestelling/levering/ophalen kleding
 • Trainerskleding 

Contact Kleding Commissie

Sponsor Commissie

Bestaat uit
Marcel Pruijt, Marjolein Lantgin, Ellen de Wever, vacatures (2)

Op zoek naar meer leden: mail naar info@groningenatletiek.nl
Terug naar boven