Nieuws

Hervatten trainingen ''Corona stijl''

01 mei 2020
www.groningenatletiek.nl

In deze bijzondere tijd is het fijn dat er weer een stapje richting normaal gedaan kan worden. Om de versoepelende maatregelen goed in de praktijk te kunnen uitvoeren moeten we vooral samenwerken en elkaars ruimte respecteren. We willen daarnaast ook iedereen die weer wat mag doen zoveel mogelijk bieden. Er zijn veel trainers die meedenken over wat voor hun atleten mogelijk en nodig is. We willen op een veilige manier zo efficiënt mogelijk gebruik maken van de baan.
 

In deze extra nieuwsbrief proberen we hier zo duidelijk mogelijke instructies te geven op basis van de informatie die ons nu bekend is. De onderstaande uitwerking is van toepassing op de trainingssituatie in Groningen. Voor onze afdeling in Roden wordt gewerkt aan een eigen plan van hervatten trainingen. Hierover vindt aparte communicatie plaats. De regels zullen zoveel mogelijk hetzelfde zijn, aangezien de regie bij de gemeente ligt kunnen er afwijkingen zijn. Daarnaast heeft elke locatie een eigen specifieke trainingsomgeving en een eigen indeling van trainingen.


Niet voor alle atleten die weer mogen trainen gelden dezelfde regels. Dat maakt dat ook niet alle aanpassingen in de trainingen voor elke groep hetzelfde zal zijn. Voor de pupillen (2009 en jonger) hoeven we geen rekening te houden met de 1,5 meter regel. Voor de D1 (2008) geldt dat ze ook geen 1,5 meter afstand hoeven te houden. Dit maakt de training inhoudelijk voor deze groepen wat makkelijker te organiseren. Wel moeten ze voldoende afstand houden tot de andere groepen. Voor deze categorieën willen we per trainer maximaal 10 atleten in een groep hebben. Dit betekent dat indelingen en trainingstijden kunnen gaan afwijken.

 

Trainingstijden pupillen:

Mini/C/B maandag en woensdag 16.30-17.30

A-pupillen 18.00-19.00

 

Trainingstijden junioren (er wordt per geboortejaar getraind)

1e groep 17.00-18.00

2e groep 18.30-19.30

(indeling vindt plaats nadat de 1e inventarisatie binnen in)

 

Algemene regels:

 • Iedereen blijft thuis wanneer die klachten heeft.
 • Trainers en atleten vanaf de D2e-jaars houden 1,5 meter afstand.
 • De kantine, het krachthonk en de units blijven gesloten.
 • Voor hoge nood zijn de toiletten bij de kantine en het krachthonk open. (Heren en dameszijde). Was na toiletgebruik je handen! Er zal een looproute aangegeven zijn.
 • Voorlopig blijft de baan gesloten voor wegatleten, net zoals voor alle baanatleten die 19+ zijn

Regels voor atleten en ouders: (Zie onderstaande stuk en afbeelding vorige bericht homepagina)

 

- Atleten moeten voor iedere training worden aangemeld. Voor de pupillen en CD-junioren zal dit via een Google Form gaan. Voor de overige trainingsgroepen zal dit in afstemming met de trainer gebeuren.

 • Voordat je van huis gaat zorg je dat:
  • Je naar de WC bent geweest
  • Je handen gewassen zijn
  • Je trainingskleding aan hebt
  • Je een eigen (herkenbare) drinkfles bij je hebt, deze kan niet gevuld worden bij de baan.
  • Je zo min mogelijk spullen bij je hebt. (er is geen plek om dit op te ruimen)
 • Halen / brengen door ouders: ouders zetten hun kinderen vooraan de weg af zodat het contact van ouders met anderen zoveel mogelijk beperkt blijft. Er is een speciale Zoen&Zoef zone. Daarnaast hebben we een eenrichtingsverkeer route ingesteld. We vragen van ouders dat ze doorrijden om de vijver heen en voor de Ni Hao langs het Stadspark verlaten. Er zal iemand bij het hek staan om de kinderen op te wachten (en na de training uit te zwaaien).
 • Op de fiets naar de baan is mogelijk. Er zullen routes van en naar de fietsenrekken worden gemaakt. Er zullen op in ieder geval twee plekken stallingen zijn, die door verschillende groepen kunnen worden gebruikt.
 • De trainingstijden die zijn opgenomen in het schema van de verschillende groepen zijn dusdanig dat groepen niet gelijktijdig starten of stoppen. Dit vraagt van atleten dat ze niet ver voor de training al aanwezig zijn (maximaal 10 minuten). In het geval dat atleten worden opgehaald, dat ouders op tijd zijn om ze op te halen (en wachten buiten het hek op 1,5 meter afstand van andere ouders).
 • Bij binnenkomst op de baan ga je door het grote hek, bij verlaten van de baan door het smalle hek (zoveel mogelijk rechtshouden). Bij de verplaatsingen rond de baan zal iedereen aan de rechterkant van het pad lopen. Er zullen m.b.v. gekleurde pijlen/belijning en/of afzetlint looproutes kenbaar worden gemaakt.
 • Bij het opkomen van de baan, moet je je handen desinfecteren. (er zijn meerdere plekken bij de ingang waar dit kan, als je moet wachten houdt dan 1,5m ruimte)
 • Verzamelen voor de training: niet in de kantine. We zullen voor elke trainingsgroep een aparte verzamelplek maken. Dit kan zijn op de tribune of in vakken op het asfalt. Om 1,5m afstand te houden zullen er stippen aangebracht worden op de grond met 1,5m ertussen zodat atleten daar kunnen gaan staan wanneer de training begint en de groep 'bij elkaar' geroepen wordt. (zodra we een verzamelverdeling hebben gemaakt zal dit worden gecommuniceerd)
 • Alleen trainers mogen in het materiaalhok. Het materiaal wordt gereinigd bij terugleggen. (schoonmaakspray en papieren doeken in materiaalhok).
 • We verwachten vanuit alle ouders en atleten dat ze zich aan de regels houden. We zullen als trainers, trainerscoördinator en bestuur niet aarzelen om bij het niet naleven van de regels een atleet de toegang tot de accommodatie te ontzeggen. Wanneer u als ouder inschat dat het voor uw kind niet mogelijk is om de 1,5 meter afstand t.o.v. andere gebruikers te hanteren is het verstandig om uw kind (nog) niet te laten deelnemen

Regels voor trainers/ bestuurders: (Zie onderstaande stuk en afbeelding bij dit bericht)

 • Volg de instructies strikt op. Heb je vragen neem contact op met de trainerscoördinator.
 • Houd je aan de indeling van het trainingsschema, zowel qua tijd als qua plek op de baan.
 • Wanneer je als eerste aankomt, zet het grote en kleine hek open. Haal de flacons desinfectie uit de 1e kleedkamer en zet deze in de houders bij het hek. Er liggen ook hesjes in de kleedkamer, deze zijn voor de toezichthouders bij het hek. Wanneer je als laatste weg gaat berg je de flacons en de hesjes in de 1e kleedkamer op.
 • Open de WC’s bij de kantine, zet de afscheiding neer.
 • In de organisatie en inhoud van de trainingen zal rekening gehouden moeten worden met de 1,5 meter afstand. Dit zal betekenen dat trainingen anders zullen zijn dan anders. Plan je training zorgvuldig. Zorg dat je op tijd bent om alles klaar te zetten.
 • 10 minuten voor aanvang van de training staat er in ieder geval 1 trainer bij het hek. Daarnaast zal er een toezichthouder (aangewezen ouder of bestuur) bij het hek staan. Zie erop toe dat kinderen hun handen desinfecteren, fietsen plaatsen waar dat mag en doorlopen naar het verzamelvak. Routes zullen met gekleurde pijlen worden aangegeven, de kleuren volgen nog.
 • Bij het gebruik van materialen, zorg ervoor dat de atleten weten welk materiaal van hen is, zodat ze elke keer dezelfde gebruiken (er zit een sticker op met kleur en nummer)
 • Bedenk dat atleten een lange tijd niet hebben getraind. Net zoals na een zomervakantie periode zal er rustig opgebouwd moeten worden.
 • Per trainingsblok zal er een bestuurslid, commissielid of aangewezen andere verantwoordelijk zijn voor het goed verlopen van de trainingen en toezien op het naleven van de regels. Dit betekent niet dat andere aanwezigen geen verantwoordelijkheid hebben in het toezien op het naleven van de regels en indien nodig atleten of anderen aanspreken.
 • Na de training maak je het gebruikte materiaal schoon.
 • Wanneer je 24-uur achter elkaar Corona-verschijnselen hebt, moet je je laten testen via de huisarts. (voor jeugdtrainers geldt hetzelfde testprotocol als de kinderopvang en leraren)

Meld bij de trainerscoördinator dat je klachten hebt!

 • De 1,5-meter-regel wordt alleen overschreden bij noodsituaties. De kantine is open, zodat de EHBO tas beschikbaar is. Daarnaast kan er in de kantine de situatie in alle rust en ruimte worden afgehandeld. Bij de EHBO tas is een setje met persoonlijke beschermingsmiddelen. (handschoenen en mond-neus-kapje) Ga hier zorgvuldig mee om. Indien mogelijk moet ook het slachtoffer een mond-neus-kapje voor. Er is een instructie hoe het mond-neuskapje weer af te doen (vastpakken achter de oren en direct weggooien)

Toezichthouders

Naast de trainers die toezichthouden op het naleven van de regels zullen er ook bestuursleden of aangewezen anderen bij het hek staan en rond de baan lopen. Deze toezichthouders zijn herkenbaar aan een reflecterend hesje.

Toezicht wordt gehouden op:Desinfecteren van handen bij binnen komst

 • Toegang door alleen leden t/m 18 jaar. Overige gasten (voetballers/ouders worden terug gestuurd.
 • Het bewaren van de 1,5 m afstand
 • Het naar de juiste plek lopen.

Indien nodig kunnen toezichthouders personen van de baan verwijderen

 

Topsporters:

 • Op dit moment is er in de uitwerkingen van de bonden opgenomen dat alleen topsporters die op de lijst van NOC*NSF staan weer mogen gaan trainen. Binnen Groningen Atletiek hanteren wij de volgende definitie voor een topsporter: “een topsporter is een man/vrouw die in interlandwedstrijden het land mag vertegenwoordigen”( Van Staveren 1993. Daarnaast vullen we dit als Groningen Atletiek aan o.b.v. prestaties, reguliere trainingsarbeid en -inzet, en sporteigen kenmerken (de moeilijkheid om uitgevaardigd te worden voor interlandwedstrijden) het volgende toe:

“een topsporter is een atleet waarvan o.b.v. prestaties uit het verleden verwacht mag worden dat die atleet tijdens een nationaal kampioenschap bij de beste 8 eindigt (d.w.z. een finale plaats behaald). Voor deze categorie worden er voorwaarden gesteld aan het weer trainen. De trainingen moeten een individueel karakter hebben. De 1,5-regel is van toepassing. Bij hardlopen zal er meer tussenruimte moeten zijn i.v.m de zogenoemde druppelwolk. Voor deze topsporters hebben we in het conceptschema ook ruimte meegenomen. We zouden graag zien dat sport050 met ons meedenkt in het z.s.m. weer laten hervatten van de trainingen door deze groep atleten. Wellicht dat dit ook al mogelijk is binnen deze fase. Mocht dat niet het geval zijn dan hopen we samen met sport050 een andere datum te vinden.

 

 

Opstarten:

We starten in fases op. Trainers krijgen bericht wanneer ze weer mogen starten en informeren de atleten. Daarnaast is er algemene communicatie vanuit de vereniging.

 

Voor de doelgroepen die nog niet weer mogen trainen (19+ & wegatleten), zijn we bezig ideeën te ontwikkelen hoe dit met 1,5m afstand kan.

 

Wanneer er meer groepen op de baan mogen trainen, kan het zijn dat het huidige schema aangepast moet worden.

 

 

Evaluatie:

Wanneer we gefaseerd kunnen opstarten is een (dagelijkse) evaluatie nodig om te kijken of we voor 11 mei aanpassingen moeten doen. Wanneer we 11 mei starten met de grotere groepen zullen de 1e week dagelijks evaluaties (en indien nodig aanpassingen) gedaan moeten worden. Mogelijk dat er op 20 mei nieuwe versoepelingen worden aangekondigd ook dan moeten we evalueren en kijken welke nieuwe ruimte er is. Daarna zal er (2-) wekelijks geëvalueerd moeten worden hoe het gaat en of er aanpassingen nodig zijn.

 

Niet-leden:

Zowel in de persconferentie van de minister als in de uitvraag van sport050 is gesproken over het beschikbaar stellen van de baan voor andere sporten en niet-leden. Binnen Groningen Atletiek willen we hier graag in meedenken. Er zijn op een aantal moment buiten het conceptschema trainers die bereid zijn om niet-leden training te geven (b.v. de vrijdag eind van de middag). We zijn in overleg met de buurtsportcoach om hier een programma voor te maken.

 

Daarnaast vindt er afstemming plaats met andere verenigingen die de baan gebruiken. In deze fase mogen zij nog niet weer de trainingen hervatten. Mogelijk dat dit op een later moment wel mag. Dit zal dan goede afstemming vragen.

 

 

Baanindeling:

Voor het zo helder mogelijk en efficiënt gebruik maken van de baan is er een indeling van de baan gemaakt. Zie bijlage 1. In bijlage 2 (zie ook excel bestand) staat welke groep wanneer en met hoeveel atleten traint en waar op de baan. Hiermee is rekening gehouden met verschillende start en stop tijden om verplaatsingen van en naar de baan de scheiden. Per groep zoveel mogelijk trainingsplekken bij elkaar op de baan. Voor de pupillen en CD-junioren zoveel mogelijk dezelfde plekken elke training en zo dicht mogelijk bij de verzamelplek.

Klik hier voor de bijlages 

 

Tot slot.

Alleen samen kunnen we er voor zorgen dat we de baan open houden. Toezichthouders van de gemeente zullen komen controleren. We rekenen op iedereen!

 

Mochten er nog vragen zijn dan kunt u terecht bij de corona-coördinator:

Groningen: Heidi Wiechers-Harmsen; halloheidi1979@gmail.com

Roden: Harko Kievit


 

Trainen in de vakantie

01 juli 2020
Dat elk nadeel zo zijn voordeel heb, laten we zien in de zomervakantie. Daar waar we meestal een zomerstop hebben voor de pupillen en… Meer >
 
www.groningenatletiek.nl

Afscheid Karin

01 juli 2020
Na 22 jaar heeft Karin Besloten te stoppen met haar activiteiten voor de baanatletiek in Roden. Karin was trainer op de baan, maar niet… Meer >
 

Update Corona

01 juli 2020
Afgelopen periode hebben we op en rond de baan en weg laten zien dat we de coronamaatregelen goed kunnen opvolgen. De 1,5m afstand is… Meer >
 
De situatie rondom het Covid-19 virus ontwikkelt zich gunstig. De maatregelen worden beetje bij beetje afgebouwd. Inmiddels is bekend… Meer >
 
 
 
 
01-05-2020 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16-08-2019 Meer >
 
 
22-07-2019 Meer >
 
21-07-2019 Meer >
 
 
 
 
 
 
25-06-2019 Meer >
 
 
 
 
01-06-2019 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09-03-2019 Meer >
 
 
09-03-2019 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21-12-2018 Meer >
 
 
 
 
30-11-2018 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28-08-2018 Meer >
 
 
23-07-2018 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26-03-2018 Meer >
 
 
 
 
14-03-2018 Meer >
 
 
12-03-2018 Meer >
 
20-02-2018 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terug naar boven