Nieuws

Toekomst Stadspark

19 september 2018

Op 2 oktober a.s. organiseert de Gemeente Groningen een bijeenkomst met de gemeenteraad dat gaat over de toekomst van het Stadspark bij Ni Hao. Groningen Atletiek zal daarbij vertegenwoordigd zijn.

 


Het bestuur van Groningen Atletiek heeft ruim een half jaar geleden een werkgroep ingesteld “Optimalisering Atletiek Accommodatie Stadspark”. Deze werkgroep heeft een eigen visie document opgesteld die medio april naar de gemeente is gezonden.

Op 2 oktober a.s. organiseert de Gemeente Groningen een bijeenkomst met de gemeenteraad dat gaat over de toekomst van het Stadspark bij Ni Hao. Groningen Atletiek zal daarbij vertegenwoordigd zijn.


Kernpunten uit dat visie document (MITS genoemd) zijn:

  • Het willen realiseren van een indooratletiek trainingscentrum mét een volwaardige sprintbaan, ruimte voor ver – hoog – én polsstokhoogspringen, werpnummers en verder een volwaardig ingericht krachtcentrum, medische ruimte en een ruime kantine met zicht op outdoor- en indoorbaan.
  • Het centrum zoveel volume geven dat er naast atletiek ook andere sporten er trainingsruimte vinden met per sport wedstrijdwaardige afmetingen om op niveau te trainen. In onze gedachten zouden: basketbal, volleybal, badminton, jeu de boules, handboogschieten en gewichtheffen er een plek kunnen vinden.

Leden van de werkgroep hebben bij Sport 050 nadere informatie gegeven over het visie document MITS. Er heeft echter nog geen vervolgoverleg met de gemeente plaats gevonden. Het is ons niet bekend hoe er gekeken wordt naar vorm en grootte van het gebouw, het mogelijke aantal gebruikers, parkeervoorzieningen, inpassing in het groene Stadspark enz. De werkgroep is van mening dat door het uitbreiden met andere sporten de realisatie van een indoor atletiekcentrum realistisch is. We zullen de komende maanden zien wat mogelijk is en we zullen ons hard maken voor de toekomst van een goede atletiek accommodatie in het Stadspark.


De gemeente plaatst ook een bericht in de Stadsnieuwsbrieven en er zal een uitnodiging naar de bewonersorganisaties van de omliggende wijken gestuurd worden. Kortom, iedereen die zich betrokken voelt bij het Stadspark is welkom op 2 oktober. De bijeenkomst is bij Ni Hao van 20.00 tot 22.00 uur.

 

Extra informatie: In opdracht van de raad werkt de gemeente aan de update van de gemeentelijke visie voor het Stadspark. Het Stadspark is het grootste park van de stad, met een veelheid aan functies en kwaliteiten. Belangrijk voor het updaten van de visie is de inbreng van verschillende gebruikers(groepen) van het park. Dit wil de gemeente doen met een klankbordgroep. De klankbordgroep zal uit maximaal 15 personen bestaan en het is de bedoeling dat die klankbordgroep de komende tijd een paar keer bij elkaar komt. Op die manier verwacht de gemeente de inbreng van verschillende betrokken partijen goed mee te nemen in hun visievormingsproces.


 
www.groningenatletiek.nl
Ondanks alle nare berichten tikt de tijd gestadig door. Hoe onwerkelijk misschien maar je kunt je vanaf 10 april weer aanmelden voor de… Meer >
 
www.groningenatletiek.nl
De atleet van de maand maart is Jacelyn Gruppen om haar prestatie bij de CityPierCity loop. 
 
Naar aanleiding van de maatregelen die het RIVM en het kabinet als gevolg van de coronacrisis hebben moeten nemen, heeft de… Meer >
 

Update corona crisis

01 april 2020
Groningen, 1 april 2020   Aan de leden van Groningen Atletiek,   Het zijn rare, ongekende tijden. De overheid heeft… Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16-08-2019 Meer >
 
 
22-07-2019 Meer >
 
21-07-2019 Meer >
 
 
 
 
 
 
25-06-2019 Meer >
 
 
 
 
01-06-2019 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09-03-2019 Meer >
 
 
09-03-2019 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21-12-2018 Meer >
 
 
 
 
30-11-2018 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28-08-2018 Meer >
 
 
23-07-2018 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26-03-2018 Meer >
 
 
 
 
14-03-2018 Meer >
 
 
12-03-2018 Meer >
 
20-02-2018 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terug naar boven