Vertrouwenspersoon

Sinds januari 2017 is Janny Dekker vertrouwenscontact persoon voor Groningen Atletiek.

Janny is sinds 2004 lid van Groningen Atletiek en is huisarts.


Janny is binnen Groningen Atletiek het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand over wil praten.

Een Vertrouwenscontacpersoon (VCP) is binnen een vereniging het eerste aanspreekpunt voor een ieder die opmerkingen of vragen heeft m.b.t. tot seksuele intimidatie of ander grensoverschrijdend gedrag, of over een concreet incident een gesprek wil met de vereniging. De VCP is aanspreekbaar voor atleten, ouders, toeschouwers, trainers, vrijwilligers en bestuur.

 

Janny Dekker is te bereiken via vertrouwenspersoon@groningenatletiek.nl

Terug naar boven