Contributie


De kosten van een lidmaatschap bestaan uit verenigingscontributie, het lidmaatschap van de Atletiekunie, de eventuele wedstrijdlicentie (alleen voor de wegatletiek van toepassing, bij de baanatletiek verplicht) en een eenmalig bedrag voor inschrijfkosten.
Deze worden door Groningen Atletiek halverwege het lopende kwartaal geïnd (de kosten van de Atletiekunie worden in de eerste betaling meegenomen).
U kunt kiezen voor een lidmaatschap baan of weg. Er zijn drie leeftijdsgroepen, pupillen, junioren en senioren.
 

Categorie Baan Verenigingscontributie Atletiekunie Wedstrijdlicentie Totaal
Pupillen €182,40 €15,30 €8,25 €205,95
Junioren C & D €194,40 €16,15 €14,70 €225,25
Junioren A & B €215,40 €16,15 €14,70 €246,25
Senioren €251,40 €17,45 €23,55 €292,40
Categorie Weg        
Lidmaatschap + licentie €153,00 €17,45 €23,55 €194,00
Lidmaatschap €153,00 €17,45 - €170,45
Groningen Speciaal Atletiek (GSA) €152,40 Afhankelijk leeftijd Afhankelijk leeftijd - verplicht Afhankelijk leeftijd
Donateur €65,00 - - €65,00


Bovenstaande bedragen zijn op jaarbasis.

Het lidmaatschap wordt altijd aangegaan voor een heel kalenderkwartaal.
De opzeggingstermijn is (statutair) vier weken voor het einde van het kalenderkwartaal.
Opzeggen kan door te mailen naar ledenadministratie@groningenatletiek.nl.

Bij aanmelding worden er administratiekosten van € 12,00 in rekening gebracht.
Terug naar boven