Documenten

Statuten Groningen Atletiek

Huishoudelijk Reglement
Privacy Policy Groningen Atletiek

Privacyverklaring Groningen Atletiek

Ledenvergadering 18 april 2019
0. Agenda
1. Verslag ledenvergadering 15 november 2018
2. Jaarverslag bestuur
3. Jaarverslagen commissies

Ledenvergadering 15 november 2018
0. Agenda
1. Verslag van ledenvergadering maart 2018
2. Verslag van ledenvergadering april 2018
3. Jaarplan bestuur
4. Jaarplannen commissies 2019

Ledenvergadering april 2018

0. Uitnodiging

1. Verslag


ALV 2018

0. Agenda
1. Verslag vorige ALV 2017
2. Jaarverslagen bestuur 2017
3. Jaarverslagen commissies 2017
4. Wijziging statuten en HHR
5. CV Martijn Nijenhuis
6. Meerjaren visie 2018-2022 bestuur
7. Jaarplannen commissies 2018

Het financiële jaarverslag en de begroting zullen op de vergadering zelf uitgedeeld worden.

Toegevoegd op 24 maart 2017 - verslag van de ALV 2018


ALV 2017

0. Agenda

1. ALV verslag 2016
2. Jaarverslagen commissies 2016
3. Jaarverslag bestuur 2016
4. Jaarplannen commissies 2017 
5. Jaarplan bestuur 2017
6. Vereenvoudiging contributie
7. CV René
8. CV Harmen

Toegevoegd op 9 april 2017 - verslag van de ALV 2017


ALV 2016

0. Agenda

1. Jaarverslag 2015 Bestuur

2. Beleidsplan Groningen Atletiek 2014-2018

3. Jaarverslag 2015 Evenementen Commissie Weg

4. Beleidsplan 2016 Evenementen Commissie Weg

5. Jaarplan Clubhuiscommissie

6. Beleidsplan Groningen Speciaal Atletiek 2016-2020 

7. Verslag ALV 2016

 

ALV 2015

1. Verslag Algemene Leden Vergadering 2015 

2. Jaarverslag 2014 bestuur 

3. Beleidsplan Groningen Atletiek 2014-2019

4. Jaarverslag en beleidsplan ECW 22 maart 2015

5. Jaarverslag en beleidsplan 2015-2016 TCW april 2015

6. Jaarverslag ECB (WOC)

7. Verslag baanatletiek pupillen met aanvulling voorzitter

8. Beleidsplan Medische Commissie

Terug naar boven