Documenten

Statuten Groningen Atletiek

Huishoudelijk Reglement
Privacy Policy Groningen Atletiek

Privacyverklaring Groningen Atletiek
Naar een Sociaal Veilige Sportomgeving - Plan van Aanpak

Ledenvergadering 21 november 2019
0. Agenda
1. Verslag ledenvergadering 21 november 2019
2. Jaarplan bestuur 2020
3. Jaarplannen commissies 2020
​​​​​​
Algemene Ledenvergadering 18 april 2019

0. Agenda
1. Verslag ledenvergadering 18 april 2019
2. Jaarverslag bestuur
3. Jaarverslagen commissies

Algemene Ledenvergadering 15 november 2018
0. Agenda
1. Verslag ledenvergadering 15 november 2018
2. Verslag van ledenvergadering maart 2018
4. Jaarplan bestuur
5. Jaarplannen commissies 2019

Extra Algemene Ledenvergadering 9 april 2018

0. Uitnodiging

1. Verslag ledenvergadering 9 april 2018


Algemene Ledenvergadering 18 maart 2018

0. Agenda
1. Verslag ledenvergadering 15 maart 2018
2. Jaarverslagen bestuur 2017
3. Jaarverslagen commissies 2017
4. Wijziging statuten en HHR
5. CV Martijn Nijenhuis
6. Meerjaren visie 2018-2022 bestuur
7. Jaarplannen commissies 2018


Algemene Ledenvergadering 28 maart 2017

0. Agenda

1. Verslag ledenvergadering 2017
2. Jaarverslagen commissies 2016
3. Jaarverslag bestuur 2016
4. Jaarplannen commissies 2017 
5. Jaarplan bestuur 2017
6. Vereenvoudiging contributie
7. CV René
8. CV Harmen


Algemene Ledenvergadering 26 mei 2016

0. Agenda

1. Jaarverslag 2015 Bestuur

2. Beleidsplan Groningen Atletiek 2014-2018

3. Jaarverslag 2015 Evenementen Commissie Weg

4. Beleidsplan 2016 Evenementen Commissie Weg

5. Jaarplan Clubhuiscommissie

6. Beleidsplan Groningen Speciaal Atletiek 2016-2020 

7. Verslag ledenvergadering 2016

 

Algemene Ledenvergadering 16 april 2015

1. Verslag ledenvergadering 2015 

2. Jaarverslag 2014 bestuur 

3. Beleidsplan Groningen Atletiek 2014-2019

4. Jaarverslag en beleidsplan ECW 22 maart 2015

5. Jaarverslag en beleidsplan 2015-2016 TCW april 2015

6. Jaarverslag ECB (WOC)

7. Verslag baanatletiek pupillen met aanvulling voorzitter

8. Beleidsplan Medische Commissie

Terug naar boven