Vertrouwenspersonen

Sinds 2017 heeft Groningen Atletiek 2 vertrouwenspersonen: Janny Dekker en Geert Helder.

Janny is oud-huisarts en onderzoeker bij het UMCG en Geert is oud-jeugdarts en hij is vertrouwensarts geweest voor scholen. Beiden zijn lid van Groningen Atletiek (In Groningen resp. Roden). Wij willen er graag alles aan doen om zaken als treiteren, pesten, agressie en geweld, discriminatie en seksuele intimidatie te voorkomen of aan te pakken.

Een Vertrouwenspersoon of eigenlijk VertrouwensContactPersoon (VCP) is binnen een sportvereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die opmerkingen of vragen heeft over grensoverschrijdend gedrag of een onveilige sfeer of die over een voorval een gesprek wil. Wij zijn er voor atleten, ouders , toeschouwers, trainers, vrijwilligers en bestuur. Wij bespreken de situatie en geven adviezen, maar verlenen zelf geen hulp. Alle gesprekken met ons zijn vertrouwelijk; in overleg wordt besloten welke informatie gedeeld moet worden met het bestuur. Dat gebeurt zo nodig anoniem.

Je kunt ons bereiken door een e-mail te sturen naar vertrouwenspersoonGA@gmail.com
Mail die op dit adres binnenkomt, wordt alleen gelezen door een van ons. 


 

Terug naar boven